účet

bankový účet

Ak chcete potvrdenie rezervácie budete musieť zaplatiť zálohu vo výške 1/3 z celkovej ceny.
Platby zasielajte na tento účet:


Paweł Zajączkowski W Góry
BNP PARIBAS PL 27 1600 1042 1843 7038 7000 0001
V názve, zadajte svoje meno, ku ktorému rezervácia bola vykonaná, dátum príchodu a PostScript PASJA.