Konto bankowe

Konto bankowe

Aby potwierdzi? rezerwacj? trzeba zap?aci? kaucj? w wysoko?ci 1/3 ceny ca?kowitej.
P?atno?ci prosimy wysy?a? na to konto:


Pawe? Zaj?czkowski W GÓRY
BNP PARIBAS PL 27 1600 1042 1843 7038 7000 0001
W tytule prosimy wpisa? imi? i nazwisko, do którego rezerwacja zosta?a dokonana, dat? przyjazdu i pasja PostScript.